آدم

 

 

(۱)

 

"آدم،

من ميان اينهمه حوا گم شده ام<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

و تو

ميان اينهمه انتخاب

چگونه مرا خواهي يافت ؟

درحاليكه قابيل را مي زايم

و اسير زمينم

بدون بهشت!"*

(۲)

(۳)

"گفتم آهن دلی کنم چندی

ندهم دل به هيچ دلبندی

به دلت، کز دلت به در نکنم

سختر زين مخواه سوگندی

سعديا دور نيکنامی رفت

نوبت عاشقی است يکچندی!"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شعر از فرزانه سيد سعيدي

/ 0 نظر / 6 بازدید