مستي

دماوند از توچال

دنياآوند!

دوستی دارم كه بر فراز هر قله ای كه می ايستاده،به دنبال دماوند ميگشته برای گرفتن عكسی و يا ثبت تصويری عاشقانه در ذهن...اولين باری كه بالاخره دماوند را صعود كرد و برفرازش ايستاد،مدتی اطرافش را نگاه كرده و پرسيده:پس دماوند كجاست؟...باورش نيست كه مهمان تو است!

/ 0 نظر / 17 بازدید